Katiwok
Oriental
Opens Tuesday 12:00
Katiwok

Katiwok

92 Crwys Rd, Cardiff

CF24 4NP

Oriental

Opens Tuesday 12:00

Delivery Available

Min order: £12.00

Last order time: 14:00

Collection Available

Min order: £5.00

Last order time: 14:15

MenuInfo